BRIEF LIDGELD 2017 LEDEN

                                                  Tongeren, 16 februari 2017


Beste leden,

Het bestuur en de medewerkers van de VZW Drafrennen Tongeren wensen iedereen te bedanken voor de medewerking en voor het in hun gestelde vertrouwen voor het jaar 2016.

U wordt vriendelijk verzocht uw lidmaatschap te vernieuwen voor 25 maart 2017, op het rekeningnummer 
BE 75 7353 3936 0851,
met vermelding van nummerplaat van vrachtwagen en/of aanhangwagen.

Prijzen 

1.
Gewone leden
  75 euro
2.
Leden die de renbaan gebruiken
150 euro
3.
Huur box 
175 euro
4.
Toeslag voor trainers 
Trainer: iedereen die paarden andere dan in eigendom traint, ingeschreven of niet.
100 euro

Mogen wij u vragen uw boxen tijdig te betalen!  Aangezien de grote vraag, zijn wij genoodzaakt de boxen die op 29.04.17 nog niet betaald zullen zijn, af te sluiten.  Deze boxen worden daarna verhuurd aan andere aanvragers. 

Namens het bestuur van de VZW Drafrennen Tongeren

De Voorzitter
Hedwig Sleurs