HOE WEDDEN?

* PMH

- Voor 3€

Winnend: het gekozen paard moet 1e eindigen
Show: het gekozen paard moet 2e eindigen 
Plaats: het gekozen paard moet binnen de eerste 3 eindigen   
 
- Voor 2€
 
Koppel: de 2 gekozen paarden moeten 1e en 2e eindigen 

Voor 1,50€
 
Trio: de 3 gekozen paarden moeten 1e, 2e en 3de eindigen 
Triplet (enkel in tiercéren:  de 3 gekozen paarden moeten 1e, 2e en 3de eindigen in orde of wanorde 

- Voor 0,50€ (enkel in tiercéren)

Quarte: de 4 gekozen paarden moeten binnen de eerste 4 eindigen in orde of wanorde 
Quinte: de 5 gekozen paarden moeten binnen de eerste 5 eindigen in orde of wanorde