Malika Vrijthout en Miss Moneypenny demonstreren in de kwalificatiereeksen voor de GP des Géniteurs.
Malika Vrijthout et Miss Moneypenny donnent une démonstration dans les séries de qualification pour le GP des Géniteurs.De eerste ren van de middag werd gewonnen door MY LOVE DES ABLENS. De draver van Sarah van Nespen kende weinig moeite met de tegenstand en hield MR BROWN op een veilige afstand. MIMI D’EREBUS deed veel vertrouwen op en finishte knap als 3de.

La première manche de l'après-midi a été gagné par MY LOVE DES ABLENS.  Le trotteur de Sarah van Nespen avait eu peu de difficultés avec l'opposition et a gardé M. BROWN à une distance sûre.  MIMI D'EREBUS a fait beaucoup de confiance et a terminé beau comme 3ième.


Vervolgens was het de beurt aan IL MONDO EV. De draver van Matic VOF kon vorige week al sterk winnen op Kuurne en ging door op dit elan. Dankzij een verschroeiende einspurt, werd iedereen op een hoopje gelopen. ISSOS SOFIA werd 2de en lijkt de laatste weken in betere doen. Hij zal de komende weken zeker nog van zich laten horen. ASTA LUEGO nam lang het heft in handen maar had het moeilijk om zijn lijn te houden richting finish waardoor hij heel wat terrein verloor.

Puis c'était le tour d' IL MONO EV.  Le trotteur de Matic VOF a pu gagner fort sur Kuurne la semaine dernière et a continué sur cet élan. Grace à un spurt final torride, tout le monde a été battu. ISSOS SOFIA est devenu 2ième et semble de faire mieux les dernières semaines. Il s'entendra certainement les semaines prochaines. ASTA LUEGO a pris la tête depuis longtemps mais a eu des difficultés à garder sa ligne vers l'arrivée, dont il perdait beaucoup de terrain.MALIKA VRIJTHOUT demonstreerde dan weer in de eerste selectiekoers voor de GP des Géniteurs. In een snelle chrono van 1.17.7 wordt de merrie van Frans van Gorp naar voren geschoven als DE favoriet voor deze klassieker. MIGHTY BRESCIA werd knap 2de voor MATEO DE REVE. Laatstgenoemde nam het peloton op sleeptouw maar bekocht deze inspanning in de laatste rechte lijn. Toch zal de draver van Yannick Desmet straks zijn zegje doen in de finale.

MALIKA VRIJTHOUT a démonstré alors dans la première course de sélection pour le GP des Géniteurs. Dans un chrono rapide de 1.17.7, la jument de Frans van Gorp est indiquée comme le favori pour cette grande course classique.
MIGHTY BRESCIA est devenu un beau 2ième devant MATEO de REVE. Ce dernier a pris  la tête du peloton mais a grimpé cet effort dans la dernière ligne droite. Cependant, le trotteur de Yannick Desmet va bientôt se prononcer dans la finale.KOLIN DE LA FUTAIE kon de prijs www.eurotiercé.be op zijn naam schrijven en zo was de 7de seizoenszege en feit. De draver van Michelle Maurcot gaat resoluut voor de titel ‘paard van Tongeren’ en diept dankzij deze overwinning zijn voorsprong uit met 2 zeges ten opzichte van DARIO DU BLARY.

​​​​​​​KOLIN DE LA FUTAIE a pu écrire le prix www.eurotiercé.be à son nom et ainsi la 7ième victoire de la saison était un fait. Le trotteur de Michelle Maurcot va résolument pour le titre ' Cheval de Tongres' et  grâce à cette victoire, son avance  grandit avec 2 victoires par rapport à DARIO DU BLARY.In de 2de reeks maakte MISS MONEYPENNY haar favorietenrol waar. De dappere merrie van Triumph Stable nam vanaf de start het commando en kende weinig moeite met de concurrentie. MYA DU CALVAIRE werd in dit lot knap 2de voor een verrassende MAGIC DU MORGANE. MAVEN BOLETS stelde iet wat teleur maar kon toch nog een finaleplaats bemachtigen. De draver van stal Bolets komt vast en zeker beter tot zijn recht op de renbaan van Mons.

Dans la 2ième série, MISS MONEYPENNY réalisait son rôle de favori. La jument courageuse de Triumph Stable a pris la commande dès le départ et a eu peu de difficultés avec la concurrence. MYA DU CALVAIRE était dans ce lot  un beau 2ième devant un surprenant MAGIC DU MORGANE. MAVEN BOLETS a  un peu déçu mais pourtant pu obtenir une place pour la finale. Le trotteur de Stal Bolets va certainement être mieux à l'hippodrome de Mons.Na MY LOVE DES ABLENS was driver Gunther Loix nog 2 x aan het feest. Met de dappere HAMLET DE BEAULIEU kon hij JOINTNESS SIDNEY en INDO LOCO achter zich houden. KEBIR MATIC wachtte dan weer tot in de laatste laatste rechte lijn om de definitief zijn zegje te doen en zo KRIPTON naar een 2de plek te verwijzen. De teller van Loix staat inmiddels al op 22 zeges, 7 meer dan achtervolger Marc Moes.

Après MY LOVE DES ABLENS, driver Gunther Loix pouvait encore 2 x fêter. Avec le courageux HAMLET DE BEAULIEU, il a pu garder JOINTNESS SIDNEY et INDO LOCO derrière lui. KEBIR MATIC a ensuite attendu  jusqu'à la dernière ligne droite pour enfin faire son mot et se battaint donc KRIPTON à une 2ième place. Le numérateur de Loix compte déjà 22 victoires, 7 de plus que son suiveur Marc Moes.


In de afsluiter van de middag kon ELNINO TER LICHT verrassend zegevieren. De draver van Gerry Wendrickx liep thans een parcours in het dodenspoor maar vloerde in de laatste rechte lijn toch favoriet LET’S GO LOCO. LOVELY DES VIAUX liep een goede koers en werd keurig 3e.

Dans l'après-midi, ELNINO a pu triompher surprenant. Le trotteur de Gerry Wendrickx a pourtant couru un parcours dans la trace difficile, mais dans la dernière ligne droite, il se battait quand même le favori LET'S GO LOCO. LOVELY DES VIAUX a marché un bon parcours et est bien devenu 3ième.

image-342703-71137663_2386418394907443_692806326815817728_n-c9f0f.jpg
image-342706-71245641_2386448274904455_1589509208032673792_n-45c48.jpg
image-342707-71517727_2386478738234742_4362662229762375680_n-9bf31.jpg
image-342708-72070566_2386906748191941_4265136755264454656_n-45c48.jpg
image-342709-71710923_2386907548191861_7999515582531633152_n-aab32.jpg
image-342710-71962032_2386909371525012_2414727439553921024_n-c20ad.jpg
image-342711-71234421_2386911431524806_8188019622683869184_n-e4da3.jpg
image-344158-Koers_8-9bf31.jpg