Verslag vrijdag 01/11/2019/  Rapport Vendredi le 01/11/2019

Op 1 koersdag van het seizoenseinde zijn al heel wat Jekerkampioenen gekend.  Gunther Loix deed er nog een zege bij met HAVANA PALACE en brengt zijn seizoenstotaal op 27 zeges, ruim 11 meer dan eerste achtervolger Marc Moes. De entourage van KOLIN DE LA FUTAIE mogen we op 30/11 op het podium verwachten voor de prijs van ‘beste draver aan de Jekerhippodroom’ terwijl Luc Onghena zichzelf opvolgt in de stand bij de eigenaars. In de ‘Challenge Equifirst’ kan niemand Celine Onghena nog bijbenen terwijl Jonas van den Hove zich mag kronen tot kampioen in de challenge ‘Bonda Agrifirm’.

Enkel in de bereden discipline is het nog even in spanning afwachten tot maandag 11/11. Hanna Huygens staat 1 koers in het voordeel maar voelt Céline Onghena naderen.

Voorts kennen we op onze laatste koersdag ook nog de kampioenen bij de minitrotters. Ook zij worden geëerd op ons groot kampioensfeest dat plaats vindt op zaterdag 30 november 2019 in hoeve Dewaleff te Millen/Riemst.


Un jour  avant le fin de la saison, beaucoup de champions  du Geer ont  déjà été connus. Gunther Loix a remporté une autre victoire avec HAVANA PALACE et passe sa saison sur 27 victoires, 11 de plus que le premier suiveur Marc Moes.
L'entourage de KOLIN  DE LA FUTAIE est attendu sur scène le 30/11 pour le prix du meilleur Trotteur au Hippodrôme du Geer,  tandis que Luc Onghena se succède comme meilleur propriétaires.
Dans le ' Challenge Equifirst ' personne ne peut encore garder Céline Onghena tandis que Jonas van den Hove est autorisé à se couronner en tant que champion dans le challenge ' Bonda Agrifirm '.

Ce n'est que dans la discipline montée qu'il est encore en suspens d'attendre jusqu'au lundi  le 11/11. Hanna Huygens est à 1 sûr mais sent Céline Onghena approcher.

Lors de notre dernier jour, nous connaissons aussi les champions des Minitrotters. Ils sont également honorés lors de notre soirée  des champions  qui aura lieu samedi  le 30 novembre 2019 à Hoeve Dewaleff à Millen/Riemst.


image-336981-69378608_2364579287091354_4958798712580079616_n-d3d94.jpg
image-72349-DSC_6658.JPG
image-15017-DSC_5360.JPG

COURSE 1

GREMILIE DIESCHOOT maakte haar favorietenstatus waar in de eerste ren van de middag. Na een rustige start schoof Jules Jr van den Putte naar voren en nam zo op 1000m van de finish de leiding. In de laatste rechte lijn kwam MARCO BR nog gevaarlijk opzetten maar hij verslikte zich in zijn drafgangen. GREMILIE DIESCHOOT won zo erg makkelijk voor MYLORD HARDEMPONT en MILANO D. HUMELLE.

GREMILIE DIESCHOOT a réalié son statut de favori dans la première manche de l'après-midi. Après un départ tranquille, Jules Jr van den Putte s'est avancé et a pris la tête à 1000m de l'arrivée. Dans la dernière ligne droite, MARCO BR se semblait encore  dangereux , mais il s'est avalé dans son trot. GREMILIE DIESCHOOT a gagné très facilement avant MYLORD HARDEMPONT et MILANO D. HUMELLE.

COURSE 2

FAVIAN D’HARCHIES EN MAESTRO S maakten er een spektakelstuk van in de 2de ren. Beide kemphanen gaven elkaar tijdens het parcours geen duimbreed toe en moesten in de laatste rechte lijn toekijken hoe LOU DIAMOND naar de overwinning liep. FAVIAN D’HARCHIES verdedigde zich dapper en werd nog knap 2de voor LOWI DE SPAGNIE. Favoriet MAESTRO S verspeelde teveel krachten tijdens de koers en ging in de laatste bocht in de fout. Hij is binnenkort terug te volgen.

FAVIAN D'HARCHIES ET MAESTRO S en a fait une course de spectacle dans la  2ième course. Tous deux ne se sont pas donné un coup de pouce pendant le parcours et ont dû regarder LOU DIAMOND aller à la victoire dans la dernière ligne droite.    FAVIAN D'HARCHIES s'est défendu hardiment et était toujours un beau 2ième avant LOWI DE SPAGNIE. Favorite MAESTRO S a  perdu trop de pouvoirs pendant la course et fesait la faute dans le dernier virage. Il est à suivre bientôt de nouveau.

COURSE 3

KANTUCKY T nam een rustige start en hield zich schuil in de achterhoede van het kleine peloton. In de laatste rechte lijn switchte hij naar de buitenzijde van de baan om vervolgens een verschroeiende eindspurt in te zetten. De favoriet vloerde zo IDAMOR DU LOGIS en LET’S DREAM MELODY. Een mooie zege voor de uiterst regelmatige draver van Vincent Baert.

KANTUCKY T a pris un départ tranquille et se cachait à l'arrière du petit peloton. Dans la dernière ligne droite, il est passé à l'extérieur de la piste, puis a mis sur une poussée de fin torride. Le favori se battait ainsi IDAMOR DU LOGIS et LET's DREAM MELODY.  Une belle victoire pour le trotteur extrêmement régulier de Vincent Baert.

COURSE 4

In de prijs www.eurotierce.be ging de zege naar CAPTAIN DANOVER. Hij nam snel de leiding en zette de koers naar zijn hand. In de laatste rechte lijn kon de draver van Luc Onghena de tegenstand makkelijk afhouden al moeten we wel de mooie eindspurt van ECU DE JANEIRO onthouden. ESPOIR MARY JANES werd keurig 3de voor EROINE DU THENNEY en LEGENDE LJ.

Dans le prix www.eurotierce.be CAPTAIN DANOVEr a pu prendre la victoire . Il a rapidement pris les devants et a mis la course sur son main. Dans la dernière ligne droite, le trotteur de Luc Onghena pouvait facilement tenir l'opposition à distance, même s'il faut se souvenir de la belle fin de course de l'ECU de JANEIRO.  ESPOIR MARY JANES est devenu un bien 3ième davant  EROINE DU THENNEY et LEGENDE LJ.

COURSE 5

In de ren voorbehouden voor de leerling drivers waren alle ogen gericht op IL MONDO EV. De draver van Matic VOF kreeg echter het dodenspoor voor de kiezen en moest deze inspanning uiteindelijk bekopen in de laatste rechte lijn. ISSOS SOFIA kwam op het gepaste moment uit de rug en vloerde de favoriet op de finish. Een verdiende zege voor de draver van Bart Smolders die momenteel in uitstekende vorm verkeert.

Dans la course réservé aux élèves,  tous les yeux sont tournés vers IL MONDO EV.  Le trotteur de Matic VOF,  a dû courir au trâce difficile pendant la course et a dû mettre fin à cet effort dans la dernière ligne droite.  ISSOS SOFIA est sorti de l'arrière au bon moment et a battu le favori au potteau. Une victoire méritée pour le trotteur de Bart Smolders qui est actuellement en excellente forme.

COURSE 6

ROMANESQUE won logisch de 6de ren van de middag maar had wel een heel taaie klant aan VYTRO D’ERPION. Het mag wel gezegd dat de draver van BVBA Campus wat moeite kende in het bochtenwerk maar zijn uitstekende eindsprint maakte veel goed. Het werd uiteindelijk een neusjeskwestie in het voordeel van de Italiaan. VYTRO D’ERPION is momenteel in topvorm en had stiekem gehoopt dat het seizoen van Tongeren nog enkele maanden langer duurde.

ROMANESQUE a logiquement remporté la 6ième course l'après-midi mais a eu un client très difficile à VYTRO d'erpion. On peut dire que le trotteur de BVBA Campus a eu quelques difficultés dans les virages, mais son excellent sprint final a fait beaucoup de bien. Il est finalement devenu une question de nez en faveur de l'Italien. VYTRO D'ERPION est actuellement en pleine forme et avait secrètement espéré que la saison de Tongeren a duré quelques mois de plus

COURSE 7

HAVANA PALACE won met veel brio het fond nummer over 2650m. Gunther Loix nam vroeg in de koers het commando en sloeg iedere aanval af. In de laatste rechte lijn deden APPOLON DU LOISIR en JOINTNESS SIDNEY nog een poging om dichterbij te komen maar het werd uiteindelijk een makkelijke zege voor de kleuren van stal in vorm Matic VOF.

HAVANA PALACE a gagné  le numéro de fond sur 2650m avec beaucoup de brio. Gunther Loix a pris le commandement dès le début de la course et a annulé chaque attaque. Dans la dernière ligne droite, APPOLON DU LOISIR et JOINTNESS SIDNEY ont fait une autre tentative pour se rapprocher, mais il est finalement devenu une victoire facile pour les couleurs de l'écurie sous forme, Matic VOF.

COURSE 8

In de afsluiter van de middag draafde C’EST UN MIMBER de sterren van de hemel. Hij bezorgde eigenaar Luc Onghena een 2de zege van de middag en meteen ook nog de kers op de taart van een prachtseizoen. De zusjes Verboomen deden uitstekend hun best en konden met ELITE BUITENZORG en FRIENDLY LANE de 2de en 3de plaats bemachtigen voor ELITE LOVE BLEU en JUNGLE.

Dans la dernière course  de l'après-midi C'EST UN MIMBER trottait les étoiles du ciel.  Il a donné son propriétaire Luc Onghena une 2ième victoire de l'après-midi et immédiatement aussi la cerise sur le gâteau d'une magnéfique saison. Les sœurs Verboomen ont fait leurs meuilleurs et avec ELITE BUITENZORG et FRIENDLY LANE il pouvaient obtenir la 2iième et 3 ième place devant Elite LOVE BLEU et JUNGLE.


​​​​​​​

image-350270-72589765_764805317298462_4944916257292943360_n-d3d94.jpg
image-350269-62528582_2312504582298825_3181956306839797760_o-16790.w640.jpg
image-350272-70923879_2375074382708511_3443107790363557888_o-c9f0f.w640.jpg