KOERSPROGRAMMA: Zaterdag 08/08/2020
PROGRAMME DE COURSES: Samedi le 08/08/2020
image-404341-programma_1-16790.jpg
UITSLAGEN / RESULTATS

Test Qualifié
1.     

Ren 1
Non partant:
Disqualifié:
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
image-404342-Programma_2-c51ce.jpg
UITSLAGEN / RESULTATS​​​​​​​
Ren 2
Non partant:
Disqualifié:
1.                        
2.    
3.    
4.    
5.    
Ren 3
Non partant: nr 8
Disqualifié:
1.     
2.    
3.     
4.     
5.     
image-404343-Programma_3-16790.jpg
UITSLAGEN / RESULTATS
Ren 4
Non partant: 
Disqualifié:
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
Ren 5
Non partant: 
Disqualifié:
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
image-404344-Programma_4-aab32.jpg
UITSLAGEN / RESULTATS
Ren 6
Non partant: 
Disqualifié:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Ren 7
Non partant: 
Disqualifié:
1.  
2.  
3.  
4.  
5. 
image-404345-Programma_5-c51ce.jpg
UITSLAGEN / RESULTATS​​​​​​​
Ren 8
Non partant:
Disqualifié:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

PRONOSTIEKEN / PRONOSTICS

Koers 1 / Course 1

NEVELE HALL GRAUX:  heeft heel wat capaciteiten en moet deze koers kunnen winnen.
                                         a beaucoup de capacités et doit être capable de gagner cette course 

MYLORD HARDEMPONT:  kende vorige week veel pech en zal zich in deze koers herpakken. Hij wordt de belangrijkste
                                              concurrent van de favoriet
                                              a connu beaucoup de malchance la semaine passé et il va s'en remettre dans cette course; il
                                              sera le plus grand concurrent du favori

MIMI D’EREBUS: verkeert niet in haar vorm maar moet wel in staat zijn om in de top 4 te eindigen.
                               n'est pas dans sa meilleure forme mais doit être capable de finir dans le top 4
JELKO LOGEVELD: verkeert niet in zijn beste vorm maar moet wel in staat zijn om in de top 4 te eindigen.
                                 n'est pas dans sa meilleure forme mais doit être capable de finir dans le top 4

Koers 2 / Course 2

Een koers waarin heel veel mogelijk is. / Une course dans laquelle beaucoup est possible.

FRANC JEU: moet 25m toegeven aan FAVIAN D’HARCHIES
                      il doit céder 25m à FAVIAN D'HARCHIES

LITTLEMISSMELODY
: kanshebber op de top 3/ candidate pour finir dans le top 3
DRAGA DANOVER
: liet vorig seizoen mooie dingen zien maar doet wel een wederoptreden
                                  il a montré de grandes choses la saison dernière mais fait un retour 

KALITA D’EREBUS: behoort tot de outsiders / c'est un des outsiders

FORTUNA DE JANA
: behoort tot de outsiders / c'est un des outsiders

Koers 3 / Course 3

LITCHI VRIJTHOUT: paard van Stal in vorm Robin Lembrechts daarom ook als favoriet naar voren geschoven
                                  cheval de l'écurie en forme Robin Lembrecht et comme ça il est marqué comme favori

MILANO D’HUNELLE: deed vorige week een correcte koers en geniet van een ideale startpositie
                                      a fait une bonne course la semaine passé et jouit d'une place idéale au départ

NIKSKE SLIPPER: is nog groen maar heeft capaciteiten. Hij kan de top 3 aanvullen.
                              est encore vert mais a des capacités; il peut remplir le top 3 

LINUS DIJKHOEVE: zal meestrijden voor de ereplaatsen / va se battre pour une place d'honneur

KISS ME DARLING DB: zal meestrijden voor de ereplaatsen / va se battre pour une place d'honneur

Koers 4 / Course 4

COCKTAIL DE VER: is goed ingeschreven. Ook hij doet een wederoptreden maar moet dit lot aankunnen
                                 est bien inscrit; Aussi lui fait un retour mais il doit être capable de faire face à ce destin 

FUNKY DAY: kon vorige week met brio winnen maar wij schatten hem iets beter in in de bereden discipline.
                      a pu gagner la semaine dernière avec beaucoup de brio mais on l'estime un peu plus mieux dans la discipline
                      montée
 

EVEIL DES SENS: kan de top 3 aanvullen / peut remplir le top 3

EUREKA HERBLINAIE: Interessante ousider voor stal in vorm VOF Matic
                                       Outsider intéressant pour écurie en forme VOF Matic  

Koers 5 / Course 5

De ‘challenge EQUIFIRST’ wordt een boeiende koers voorbehouden voor onze dames drivers.
 Le challenge EQUIFIRST est un parcours passionnant réservé à nos pilotes femmes.

IRIS BALDWIN: neemt het op tegen KEELY QUEEN ER en JARRAH BOLETS
                           se battra contre  KEELY QUEEN ER et JARRAH BOLETS

JESSY JET VG
: verkeert momenteel in bloedvorm en kan iedereen het nakijken geven.
                         est actuellement en pleine forme et peut combattre n'importe qui

Koers 6 / Course 6

FORLAN: heeft de kans om opnieuw aan te knopen met een zege
                 a de la chance pour gagner encore une fois

VERSO DE MADE
en UPPERCUT ORANGE: 2 concurrenten voor de zege / 2 concurrents pour la victoire 

UGUITANO
: strijd voor een ereplek / se battra pour une place d'honneur

Koers 7 / Course 7

JULIETTE D’ERPION: de tijd van het jaar waarin zij meestal haar beste vorm terugvindt
                                     le temps de l'année dont elle a probablement sa meilleure forme    

OUT OF HEAVEN en INVINCIBLE BOLETS: 2 stevige concurrenten / 2 combattants forts

JOINTNESS SIDNEY: loopt graag in Tongeren en kan het de favorieten lastig maken.
                                   aime courir à Tongres et peut rendre la tâche difficile pour les favoris

Koers 8 / Course 8

COCO BONGO: is de favoriet in de bereden discipline / le favori dans la discipline montée
DELSON DU MOULIN: kanshebber die bovendien een 25m voorgift geniet
                                        peut combattre Coco Bongo parce qu'il profite aussi d'un avantage de 25m

DJINN CEHERE en HOUBA DE CRESSY:  zullen in de prijzen eindigen / finiront dans les prix

DEFINITIEVE UITSLAG / RESULATS OFFICIELS
​​​​​​​
Bestand

Officiële Uitslag / Résulats Officiels 01082020

Bestand Downloaden
Opbrengsten vindt u bij de speloperator:
http://bit.ly/28WmsqS

Foto's van de rennen ook terug te vinden op Facebook!  DrafrennenTongeren@drafrennentongeren