SEIZOEN 2020/ SAISON 2020

Uitslagen / Résultat  

Nieuwe koerskalender voor het seizoen 2020 staat online!  Deze is onder voorbehoud van mogelijke wijzingen gedurende dit seizoen.

Le nouvel calendrier pour la saison 2020 est online!  Ceci est "sous réservation" de changements possibles durant cette saison. 

Start nieuwe seizoen Paasmaandag 13/04/2019!  Début de la nouvelle saison  Lundi de Pâques 13/04/2019 


​​​​​​​
Naast het koersprogramma van de volgende koersdag zijn de resultaten en de tijden van de gelopen rennen zijn, onmiddellijk na  definitieve uitslag, terug te vinden op onze pagina 
koersprogramma, -uitslagen en spelopbrengsten. Ook een prognose voor deze koersdag vind je hierop deze pagina.

Comme le programma des courses de la journée suivante,  les résulats des courses courues sont à retrouver sur notre page " programmes des courses ", directement après le résultat officiel de la course.  Aussi des prono's pour cette journée est à retrouvable sur cette page.


Het koersverslag van onze laatste koersdag kan u nog terug vinden onder het tabblad "koersverslagen".
Le reportage de la dernière journée est  encore retrouvable sous le tab "rapport des courses".

​​​​​​​

Blijf ook op de hoogte van alle nieuwtjes, foto's, vooruitblikken en uitslagen via onze Facebookpagina!
Reste au courant de toutes les nouvelles, photo's, perspectives et résultats sur notre page Facebook!

F

MEDEDELING / APPEL 18/03/2020

Om de verspreiding van het Corona-virus te beperken, is het VERBODEN om de accommodatie te gebruiken(stallingen / piste / parkings) met of zonder paarden.
Dit tot nader order!

Bron: Paardensport Vlaanderen

Pour limiter la propagation du Virus Corona, il est INTERDIT d'utiliser les accommodations (boxes / piste / parkings) avec ou sans chevaux.
Ceci jusqu'à nouvel ordre!

Source: Paardensport Vlaanderen


Het Bestuur VZW Drafrennen Tongeren

OEFENKOERSEN ZATERDAG 14/3/2020 EN ZATERDAG 28/3/2020
DES COURSES DE TEST SAMEDI LE 14/03/2020 ET SAMEDI LE 28/03/2020

OPGELET/ ATTENTION

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door onze regering betreffende het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus zullen de trainingskoersen van morgen 14/3 NIET plaatsvinden. 
De renbaan blijft wel open voor gewone trainingen.

Par Cause des mesures pris par notre couvernement concernant le Virus Corona,  la journée d'entraînement de demain 14/3 N'aura PAS lieu! 
La piste restera bien sûr ouvert pour les entraînements normaux.Zaterdag 14 en 28.03.20 organiseert de maatschappij een speciale trainings-dag met auto- en bandenstart. Dit om de leden de mogelijkheid te bieden hun paarden voor te bereiden op het seizoen met start op maandag 13.04.20

Samedi 14 et 28.03.20 la ASBL Tongres organise une journée spéciale d’ entraînement autostart et depart aux élastiques. Ceci en preparation pour la nouvelle saison qui démarrera le lundi 13.04.20


Reglement / Règlement:

- Paarden dienen ingeschreven te worden vanaf 09.30u in het weeglokaal. Identiteitsboekjes zijn niet verplicht. /  Les chevaux doivent être inscrits dès 09h30 dans le local de pesage.  Des carnets d'intifiquations sont pas obligés.    

- Max. 12 paarden per reeks. / Pas plus de 12 chevaux par série.

- Aanpassing aan de planning is steeds mogelijk wegens het aantal deelnemers. / Un changement de planning est toujours possible par cause du nombre de participants.

- Helm en veiligheidsvest zijn verplicht, leden kunnen gratis deelnemen, niet leden betalen 5 euro. / Casque et veste de sécurité sont obligés.  Les membres peuvent participer gratuitement,  les autres paient 5 euro.

- Het clublokaal zal geopend zijn voor het nuttigen van drank en hotdogs. / Dans le local du club on aura la possibilité de boire quelque chose et de manger un hotdog. 


Planning: 

De afstanden worden bij de inschrijving besproken.  /  Les distances se sont discutés à l'inscription.

- 10.00u: reeks 1: paarden die geen 500€ hebben gewonnen en/of nog niet getest zijn. / 10.00h: série 1:  des chevaux qui n'ont pas gagner 500€ et / ou ne sont pas encore qualifié. 

- 10.30u: reeks 2:idem 1 / 10h30: série 2: idem série 1

- 11.00u: reeks 2: paarden die geen 2000 euro hebben gewonnen. / 11.00h: série 2: des chevaux qui n'ont pas encore gagné 2000€

- 11.30u: reeks 3: paarden die geen 10.000 euro hebben gewonnen. / 11h30: série 3: des chevaux qui n'ont pas encore gagné 10.000€

- 12.00u: reeks 4: open klas / 12.00h: série 4: classe ouverte

- 12.30u: reeks 5: bandenstart voor alle paarden; max 6 per rekker; kleinste winstsom starten vooraan. /  12h30: série 5: départ élastiques pour tous les chevaux; pas plus que 6 chevaux par élastique; les chevaux qui ont gagné le moins  partent devant

- 13.00u: reeks 6: idem / 13h00: série 6: idem série 5 


Be there! 

image-344156-Koers_6-c20ad.jpg
image-15017-DSC_5360.JPG
image-306958-45192236_2176559662559985_7432353043582025728_o-c51ce.w640.jpg
image-306959-45233703_2176361409246477_2646016419195518976_o-16790.w640.jpg
image-306960-45143373_2176538899228728_1963621385162981376_o-c20ad.w640.jpg
KAMPIOENSCHAP DRAFRENNEN TONGEREN 2019/ CHAMPIONNAT ASBL DRAFRENNEN TONGEREN 2019

te volgens op onze pagina "kampioenschap"  Finale Stand!  
à suivre sur notre page "championnat"    Résulat final! 
 ​​​​​​​

FOTO'S DRAFRENNEN TONGEREN / PHOTO'S  


image-305635-pub_eurotiercé_nl.jpg
image-305636-pub_eurotiercé_fr.jpg